1. Pionierka – książka z najważniejszymi informacjami o pionierce