1procentH

W Polsce jest nas 3311. Rok temu było nas 2584 a dwa lata temu 2028. Rośniemy coraz bardziej i chcemy dotrzeć do jeszcze większej ilości młodych ludzi. Chcemy im pomóc w formacji, tak by w przyszłości wygywali swoje życe, ale także po to by Polska i Europa posiadały w przyszłości ludzi którzy wezmą za nie odpowiedzialność. To nasz sposób na zmianę świata.

Możesz wesprzeć działalność Stowarzyszenia w rozszerzaniu idei wychowania młodego człowieka poprzez wykorzystanie tradycyjnej pedagogiki skautowej i w oparciu o wiarę chrześcijańską. Potrzeby są duże, m. in.: obozy i kursy szkoleniowe, sprzęt obozowy czy wydawnictwa związane z pracą dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie najbiedniejszych. Nie ulega wątpliwości, że zawsze pozostaniemy Stowarzyszeniem prostych środków, wykorzystajmy jednak możliwość wsparcia tego dzieła, jaką daje nam obowiązujące prawo. Za to wsparcie z góry serdecznie dziękujemy!

Potrzebujemy środków do uruchomienia 9 nowych środowisk skautowych. Szkolenia, materiały, namiot, siekiery. Stwórz z nami przestrzeń do rozwoju dla młodych. Dodaj swój 1%.

Skauting jest pozytywną propozycją wobec wielu czyhających na młodego człowieka zagrożeń. Jednoczy w radosnym współdziałaniu chrześcijańską młodzież całej Europy. Międzynarodowa współpraca pozwala odkrywać bogactwo innych krajów, odnajdując wspólne źródło europejskiej kultury.

Wychowujemy młodych we wszystkich sferach. Przywiązujemy wagę nie tylko do formacji osobistej, ale też społecznej, ucząc miłości Boga, Ojczyzny, poczucia honoru, prawdziwej wierności, szacunku dla danego słowa, poczucia odpowiedzialności obywatelskiej. Kształtujemy w ten sposób ludzi z charakterem. Popieramy to własnym przykładem. Dostosowujemy działania do wieku oraz płci.

Nr KRS: 0000089011
Nazwa: SHK „Zawisza” FSE

Celu szczegółowy:

Hufiec Skarżysko-Kielecki