Relacja z zimowiska naszych gromad.
http://radom.gosc.pl/doc/4510771.Zimowisko-ze-sw-Franciszkiem

Zimowe zmagania podczas Zimowiska Gromad!

1. GK pozdrawia

Facebook photo

Wędrówka Kręgu Szefów Św Jacka

Dnia 11.11 tego roku w Strawczynie odbył się coroczny zlot niepodległościowy Hufca Świętokrzyskiego. Rozpoczęliśmy mszą świętą o godzinie 10.00 w kościele pw. WNMP, a potem jednostki udały się na gry o tematyce narodowej. Zbiórka zakończyła się apelem.

Facebook photo

Dziś świętujemy! Zapraszamy na nasz zlot do Strawczyna, który rozpoczniemy mszą św. o godz. 10.00 w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Musicie tam z nami być!

Facebook photo

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strawczynie

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Facebook photo

Kilka zdjęć naszych szefów z tegorocznej pielgrzymki na Św. Krzyż!

Facebook photo